Dočasné pozastavení přijímání nových klientů do ambulantní péče

7. listopadu 2022
Dočasné pozastavení přijímání nových klientů do ambulantní péče

Vážení zájemci o ambulantní péči,

děkujeme za váš zájem o ambulantní péči střediska. Naše kapacita není nevyčerpatelná, proto v tuto chvíli do ambulantní péče nepřijímáme nové klienty.

STOP stav pro přijímání nových klientů aktuálně trvá do 1. 12. 2022. Poté je možné do ambulance střediska zatelefonovat a ověřit si dostupnost ambulantní péče.

U klientů, se kterými bude započata ambulantní péče proběhne v měsíci prosinec vstupní rozhovor se sociální pracovnicí. Konzultace s klíčovým pracovníkem proběhne v měsíci lednu 2023.

V případě potřeby navázání dřívější spolupráce se můžete obracet na níže uvedené instituce:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec: 485 108 866, 485 103 190, 606  167 312.

Středisko komplexní terapie: 731 722 000 (zanechat sms zprávu).

Terapeutické centrum Liberec (placená služba): na webových stránkách www.terapie-liberec.cz si ověříte přijímání nových klientů u jednotlivých terapeutů. Je zde možné využít příspěvěk VZP na terapeutické služby (nutné dohodnout se s konkrétnm terapeutem).

Děkujeme za pochopení pracovníci střediska.