Skupiny a Kluby

Vrstevnické skupiny, Klub, skupiny pro rodiče - školní rok 2021/2022

Ambulance nabízí vrstevnické skupiny. Ty mohou sloužit pro nácvik sociálních dovedností, vztahů mezi vrstevníky, ale také pro bližší pozorování dítěte v sociálním kontextu vrstevníků. Skupiny jsou rozděleny podle věku na malou, střední a velkou. Střední a velká skupina probíhá každé úterý a malá skupina každou středu. Jednou za měsíc mohou děti a dospívající navštívit také Klub a to vždy poslední středu v měsíci.

Skupiny a Kluby jsou určeny pouze ambulantním klientům střediska a o zařazení klienta do nich spolurozhoduje klíčový pracovník a vedoucí skupiny.

Malá vrstevnická skupina

 • je určena pro ambulantní klienty 1. - 4. třídy základní školy, ojediněle i žáky mateřských škol
 • každou středu v čase od 15:00 do 16:00 hodin
 • probíhá v prostorách SVP, případnou změnu místa budeme uvádět v předstihu
 • aktivity: hry, nácvik sociálních dovedností ve skupině, pracovní listy, práce s tématy, se kterými dítě aktuálně přichází
 • termíny skupin 1. pololetí: 6. 10., 13. 10., 20. 10., 3. 11., 10. 11., 24. 11., 8. 12., 15. 12., 22. 12., 5. 1., 12. 1., 19. 1. 2022
 • termíny skupin 2. pololetí: 2. 2., 9. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 6. 4., 13. 4., 20. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5., 8. 6., 15. 6., 22. 6. 2022

Střední vrstevnická skupina

 • je určena pro ambulantní klienty 5. - 6. tříd základní školy
 • každé úterý v čase od 15:00 do 16:00 hodin
 • probíhá v prostorách SVP, případnou změnu místa budeme uvádět v předstihu
 • aktivity: hry, nácvik sociálních dovednost ve skupině, pracovní listy, práce s tématy, se kterými dítě aktuálně přichází
 • termíny skupin 1. pololetí: 5. 10., 12. 10., 19. 10., 2. 11., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 7. 12., 14. 12., 21. 12., 4. 1.,11. 1., 18. 1. 2022
 • termíny skupin 2. pololetí: 1. 2., 8. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 5. 4., 12. 4., 19. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 7. 6., 14. 6., 21. 6. 2022

Velká vrstevnická skupina

 • je určena pro ambulantní klienty 7. - 9. tříd základní školy, případně pro žáky škol středních
 • každou středu v čase od 16:30 do 17:30 hodin
 • probíhá v prostorách SVP, případnou změnu místa budeme uvádět v předstihu
 • aktivity: hry, nácvik sociálních dovedností ve skupině, pracovní listy, práce s tématy, se kterými dítě aktuálně přichází
 • termíny skupin 1. pololetí: 6. 10., 13. 10., 20. 10., 3. 11., 10. 11., 24. 11., 8. 12., 15. 12., 22. 12., 5. 1., 12. 1., 19. 1. 2022

Klub

 • určen ambulantním klientům, či dětem z vrstevnických skupin
 • zpravidla v termínu poslední úterý nebo středa v měsíci v čase od 15:00 do 18:00 hodin
 • místem setkání bude SVP (výjimky oznámíme v předstihu)
 • jedná se o volnočasový klub zaměřený spíše zážitkově
 • program aktuálního Klubu bude viset na nástěnce v čekárně SVP
 • na jednotlivé Kluby je nutností přihlášení na vrstevnické skupině či ambulanci pro omezený počet volných míst
 • o případné finanční spoluúčasti na jednotlivých klubech budou rodiče informováni v dostatečném předstihu
 • termíny v 1. pololetí: 26. 10. (úterý), 30. 11. (úterý), 26. 1. 2022 (středa)
 • termíny v 2. pololetí: 23. 2. (středa), 30. 3. (středa), 27. 4. (středa), 31. 5. (úterý)

Skupina pro rodiče

 • je určena zejména adoptivním rodičům a pěstounům, ale také zákonným zástupcům/osobám odpovědným za výchovu ambulantních klientů.
 • účast na ní je součástí plnění Individuálního výchovné plánu,
 • probíhá jednou za 14 dnů, vždy v úterý v čase 17 - 18 hodin,
 • nabízí bezpečný prostor pro sdílení a reflektování rodičovství,
 • její součástí je také vzdělávání v oblasti neurobiologického raného vývoje dítěte,
 • termíny na 1. pololetí: 5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12. 2021, 4. 1., 18. 1. 2022
 • termíny na 2. pololetí: 1. 2., 15. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6. 2022